W dniu 26 maja 2017 r. Oddział SITG we Wrocławiu świętował w gmachu wrocławskiego NOT-u jubileusz 65-lecia. Najważniejszym elementem obchodów jubileuszu było uroczyste, otwarte posiedzenie Rady Oddziału z okazji 65-lecia działalności SITG we Wrocławiu. Jubileusz, przypadł w roku 125-lecia Stowarzyszenia i wpisuje się w ciąg zdarzeń związanych z obchodami kolejnego jubileuszu SITG. W otwartym Posiedzeniu Rady Oddziału, wzięli udział wyróżniający się działalnością członkowie, przedstawiciele wszystkich kół,  zaproszeni goście z Zarządu Głównego i oddziałów SITG oraz goście z Zarządu Wrocławskiej Rady FSNT i Stowarzyszeń w niej skupionych.

 

 Uroczystości zaszczycili między innymi:

Prof. Józef Dubiński - prezes ZG SITG

Prof. Radosław Zimroz - wykonujący obowiązki Dziekana Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

Tadeusz Nawracaj - prezes WR FSNT NOT

Andrzej Katulski - wiceprezes ZG SITG, Oddział Lubin

Wojciech Kłosok -  wiceprezes ZG SITG i ZO Rybnik

Stanisław Malik - Przewodniczący GKR SITG

Jerzy Marcinek - Prezes O/Kraków

 

Obecny był również kolega profesor Zbigniew Kozłowski, który przez wiele lat był członkiem Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego i jest członkiem honorowym naszego Stowarzyszenia. Obecni byli również zasłużeni seniorzy Oddziału. Wśród gości  byli również dawni działacze oddziału we Wrocławiu, którzy obecnie są zaangażowani z działalność oddziału Bełchatów – koledzy Jerzy Tułecki, Józef  Limanówka i Tadeusz Jabłoński.

 

Otwierając posiedzenie prezes ZO Marek Sikora powiedział:

 

„Gdy spotkaliśmy się w tej Sali 5-lat temu na jubileuszu  60-lecia Oddziału obchodzone było wówczas 120-lecie SITG.  Dziś po 5 latach mamy znowu rok jubileuszowy 65-lecia oddziału  i 125- lecia SITG. Wydaje nam się, że działania naszego Oddziału w trakcie całego 65-lecia  dobrze wpisały się w cele i zadania naszej organizacji, mimo że zwłaszcza ostatnio działamy tylko w zasadzie w środowisku górnictwa odkrywkowego. Mamy chyba jako Oddział dobre zasługi dla rozwoju i rozszerzenia  SITG. To w naszym Oddziale były skupione w latach pięćdziesiątych XX wieku koła, które utworzyły z czasem Oddział Poznańsko-Koniński. To z Oddziału Wrocławskiego wydzielił się w końcu lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku Oddział Wrocław II, który przekształcił się następnie w Oddział Lubin. No i wreszcie historia ostatnich lat to Oddział Bełchatów, który utworzony został na bazie koła KWB Bełchatów, będącego od początku swego powstania w naszym Oddziale.

Charakterystyczne dla nas jest również to, że po okresie transformacji ustrojowej działamy w większości w zakładach prywatnych, w których praca społeczna nie zawsze lubi być akceptowana. Świadczy to jednak, że to ludzie, którzy działają w Stowarzyszeniu potrafią przekonać do SITG również nowych pracodawców i właścicieli. Mamy koło, które grupuje osoby związane z górnictwem i SITG, a pracujące w zakładach, w których nie ma kół. Wykazuje to również potrzebę integracji środowisk górniczych, kultywowania tradycji i wymiany doświadczeń.”

 

Po otwarciu posiedzenia prezes ZO przedstawił „Historię Oddziału Wrocławskiego SITG w latach 2012-2017”. Wystąpienie oparte było na pamiątkowym wydawnictwie, które przedstawia historię działań oddziału w ostatnich 5-ciu latach, jakie upłynęły od uroczystości 60-lecia obchodzonych w roku 2012. Ta publikacja przedstawia fakty oraz pokazuje dokumentację fotograficzną tych działań. Są to zdjęcia obrazujące wydarzenia, które były związane z funkcjonowaniem Oddziału. Kalendarium i dokumentacja fotograficzna są uzupełnieniem wydanej w 2012 roku „Księgi Pamiątkowej 60-lecia Oddziału”. Wszyscy uczestnicy posiedzenia otrzymali  pamiątkową książkę oraz monetę wybitą z okazji 125 – lecia SITG.

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznak i wyróżnień SITG i NOT przyznanych przez Zarząd Główny i FSNT NOT. Odznaki Zasłużony Działacz SITG oraz srebrne i złote odznaki „Zasłużony dla SITG” wręczał Prezes Zarządu Głównego SITG prof. Józef Dubiński w towarzystwie prezesa Oddziału we Wrocławiu. Odznaki Honorowe NOT wręczał Prezes prof. Dubiński w towarzystwie Prezesa Zarządu WR FSNT NOT Tadeusza Nawracaja. Ogółem wyróżnionych zostało 53 działaczy Stowarzyszenia.

Po wręczeniu odznak następnym punktem programu były wystąpienia Gości. Jako pierwszy zabrał głos Prezes Zarządu Głównego SITG prof. Józef Dubiński. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę Stowarzyszenia dla integracji  kadry górniczej oraz pochwalił działania  Oddziału we Wrocławiu. Następnie głos zabrało wielu gości w tym prezes WR FSNT Tadeusz Nawracaj i wykonujący obowiązki Dziekana Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej prof. Radosław Zimroz. Zabierający głos podkreślali znaczenie działań stowarzyszeniowych i swoje więzi z Oddziałem.

Następnie podobnie jak to miało miejsce na uroczystościach 60 – lecia Oddziału swoją „historię” przedstawiło jedno koło. Było to Koło Grodzkie skupiające członków dawnego koła Biproskal i członków SITG ze zlikwidowanych zakładów górniczych. Historia koła była kilkuminutowym filmem zrealizowanym w sposób dynamiczny przez prezesa koła kol. Tomasza Wojtaszka.  

Na zakończenie Otwartego Posiedzenia Rady Oddziału prezes Marek Sikora pogratulował wyróżnionym, podziękował gościom i zebranym działaczom SITG za udział i zaprosił wszystkich na spotkanie towarzyskie do restauracji „Polskie Smaki” w gmachu NOT. Tam już w mniej oficjalnej atmosferze prowadzono rozmowy i przypominano historię działania SITG we Wrocławiu.

 

 

Sala obrad Otwartego Posiedzenia Rady Oddziału

 

Wręczanie odznak SITG działaczom

 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników posiedzenia przed gmachem NOT