Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

Oddział we Wrocławiu

Rok 2024

 

Miesiąc

Tematyka

Termin

                                                         Rok 2024

Cały rok

Uczestnictwo w pracach Głównej Komisji Górnictwa Skalnego

Katowice

– na bieżąco

Cały rok

Współpraca z Wrocławską Radą Federacji SNT - uczestnictwo w jej komisjach i zespołach

Na bieżąco

Cały rok

Współpraca z ZO Lubin, z RDB EV, z Związkiem Inżynierów Górniczych Chile

Na bieżąco

Styczeń

Posiedzenie Zarządu Oddziału w tym z Zarządami Kół

04.01

Styczeń

Bal Noworoczno - Karnawałowy

19.01

Luty

Posiedzenie Zarządu Oddziału w tym z Zarządami Kół

I poniedziałek m-ca

Marzec

Posiedzenie Zarządu Oddziału w tym z Zarządami Kół

I poniedziałek m-ca

Kwiecień

Narada Sekretarzy i Skarbników Oddziałów w Wałbrzychu

12-13.04

Kwiecień

Posiedzenie Zarządu Oddziału w tym z Zarządami Kół

I poniedziałek m-ca

Kwiecień

XXIV Konferencja Kruszywa Mineralne

17-19.04

Maj

Posiedzenie Zarządu Oddziału w tym z Zarządami Kół

I poniedziałek m-ca

Maj

Wyjazd integracyjny połączony z wycieczką techniczną

 - wybrane koło - Posiedzenie Rady Oddziału

Do ustalenia

Czerwiec

Posiedzenie Zarządu Oddziału w tym z Zarządami Kół

I poniedziałek m-ca

Czerwiec

Wycieczka integracyjna na Śląsk

14-16.06

Lipiec

Wyjazdowe Posiedzenie Rady Oddziału w Opawie

06.07

Lipiec

Przygotowanie wniosków na odznaki Zasłużony dla Stowarzyszenia i NOT (ZO + Koła)

Lipiec

Lipiec

Posiedzenie Zarządu Oddziału w tym z Zarządami Kół

I poniedziałek m-ca

Sierpień

Posiedzenie Zarządu Oddziału w tym z Zarządami Kół

I poniedziałek m-ca

Wrzesień

Przygotowanie wniosków na odznaki Zasłużony dla Górnictwa i stopnie górnicze

Wrzesień

Wrzesień

Posiedzenie Zarządu Oddziału w tym z Zarządami Kół

I poniedziałek m-ca

Wrzesień

Zagraniczny rejs szkoleniowy o charakterze technicznym połączony z posiedzeniem Rady Oddziału

12-21.09

Październik

Posiedzenie Zarządu Oddziału w tym z Zarządami Kół

I poniedziałek m-ca

Październik

Spotkanie integracyjne „Powitanie Jesieni”

Do ustalenia

Listopad

Posiedzenie Zarządu Oddziału w tym z Zarządami Kół

I poniedziałek m-ca

Listopad

Udział w organizacji Wrocławskich Dni Nauki i Techniki NOT

Do ustalenia

Listopad

Organizacja spotkań Barbórkowych

Do ustalenia

Grudzień

Posiedzenie Zarządu Oddziału w tym z Zarządami Kół

I poniedziałek m-ca

Grudzień

Organizacja spotkań Barbórkowych

Do ustalenia

Ostatnia aktualizacja: 2024-05-10