Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

Oddział we Wrocławiu

Rok 2022

Miesiąc

Tematyka

Termin

Cały rok

Uczestnictwo w pracach Głównej Komisji Górnictwa Odkrywkowego lub powołanie Komisji Skalnej

Na bieżąco

Cały rok

Współpraca z Wrocławską Radą Federacji SNT - uczestnictwo w jej komisjach i zespołach

Na bieżąco

Cały rok

Współpraca z ZO Lubin, z RDB EV, z Związkiem Inżynierów Górniczych Chile

Na bieżąco

Styczeń

Posiedzenie Zarządu Oddziału

10.01

Styczeń

Bal Barbórkowo - Noworoczno - Karnawałowy

28.01

Luty

Posiedzenie Zarządu Oddziału

07.02

Marzec

Posiedzenie Zarządu Oddziału

I poniedziałek m-ca

Kwiecień

Posiedzenie Zarządu Oddziału

I poniedziałek m-ca

Kwiecień

XXII Konferencja Kruszywa Mineralne

27-29.04

Maj

Posiedzenie Zarządu Oddziału

Do ustalenia

Maj

VII Posiedzenie Rady Oddziału, Jubileusz - 70-cio Lecie Oddziału Wrocław

20.05

Czerwiec

Posiedzenie Zarządu Oddziału

I poniedziałek m-ca

Czerwiec

Spartakiada SITG Oddziału Wrocław – wyjazd do Opawy

25.06

Lipiec

Przygotowanie wniosków na odznaki Zasłużony dla Stowarzyszenia i NOT (ZO + Koła)

Lipiec

Lipiec

Posiedzenie Zarządu Oddziału

I poniedziałek m-ca

Sierpień

Posiedzenie Zarządu Oddziału

I poniedziałek m-ca

Wrzesień

Przygotowanie wniosków na odznaki Zasłużony dla Górnictwa i stopnie górnicze

Wrzesień

Wrzesień

Posiedzenie Zarządu Oddziału

I poniedziałek m-ca

Wrzesień

Wyjazd szkoleniowy o charakterze technicznym połączony z 8 posiedzeniem Rady Oddziału

08-15.09

Październik

Posiedzenie Rady Oddziału

I poniedziałek m-ca

Październik

Spotkanie integracyjne „Powitanie Jesieni”

Do ustalenia

Listopad

Posiedzenie Zarządu Oddziału

I poniedziałek m-ca

Listopad

Udział w organizacji Wrocławskich Dni Nauki i Techniki NOT

Do ustalenia

Listopad

Organizacja spotkań Barbórkowych

Do ustalenia

Grudzień

Posiedzenie Zarządu Oddziału

I poniedziałek m-ca

Grudzień

Organizacja spotkań Barbórkowych

Do ustalenia

Ostatnia aktualizacja: 2022-05-10