Rada, Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału SITG we Wrocławiu.

Kadencja 2023 - 2027

Lp.

Imię i nazwisko

Koło

Zarząd Oddziału

1

Marek Sikora

ZO SITG – prezes

2

Mariola Stefanicka

Wiceprezes

3

Dariusz Woźniak

Wiceprezes

4

Robert Cebula

Wiceprezes

5

Tomasz Wojtaszek

Wiceprezes

6

Ryszard Tarnowski

Sekretarz

7

Janina Hołowiecka

Skarbnik

Członkowie Rady Oddziału

8

Urszula Kaźmierczak

PWr - Prezes

9

Tomasz Wojtaszek

Grodzkie - Prezes

10

Grażyna Gruszecka

Poltegor-Projekt - Prezes

11

Grażyna Ślusarczyk

Poltegor-Instytut - Prezes

12

Leszek Kloch

K. Seniorów - Prezes

13

Robert Cebula

PGiEK KWB Turów - Prezes

14

Henryk Kowalczyk

KOSD Niemodlin - Prezes

15

Władysław Jędrzejowski

KSS Gracze - Prezes

16

Daniel Matusiak

Bazalt Wilków - Prezes

17

Waldemar Gut

Czarny Bór - Prezes

18

Marek Antoniak

Kotlarnia - Prezes

19

Grzegorz Wowczuk

OUG - Prezes

20

Monika Hardygóra

PWr

21

Jacek Gromada

Grodzkie

22

Grzegorz Górski

Poltegor-Projekt sp. z o.o.

23

Tomasz Zawadzki

KOSD Niemodlin

24

Andrzej Miśta

KSS Gracze

25

Andrzej Gonciarz

Bazalt Wilków

26

Piotr Wojtaszek

Grodzkie

Komisja Rewizyjna

1

Wiesław Frankiewicz

Przewodniczący

2

Andrzej Pomorski

Członek

3

Grażyna Górska

Członek

 

Koła Zakładowe: Kadencja 2023 - 2027

L.p.

Koło  i adres

Osoby i pełnione obowiązki

1.

Politechnika Wrocławska – Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii ;

ul. Na Grobli 15,   50-421 Wrocław

Prezes  - Urszula Kaźmierczak

Sekretarz  - Żaklina Konopacka

Skarbnik  - Anna Gogolewska

Członek - Danuta Szyszka

2.

Wrocławskie Koło Grodzkie  -

ul. Powstańców Śl. 5,

53-332 Wrocław

Prezes - Tomasz Wojtaszek

V-ce prezes – Waldemar Kaźmierczak

Sekretarz  - Grzegorz Rajczakowski

Skarbnik – Krzysztof Szczudło

3.

Poltegor – Projekt sp. z o.o.

 ul.Wyścigowa 56f, 

53-012 Wrocław

Prezes – Grażyna Gruszecka

V-ce prezes – Ryszard Tarnowski

Sekretarz  - Paweł Brytan

Skarbnik – Grzegorz Górski

4.

Poltegor – Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego

ul.Parkowa 25 , 51-616 Wrocław

Prezes – Grażyna Ślusarczyk

Sekretarz – Andrzej Pomorski

Skarbnik – Adam Bajcar

5.

PGE GiEK S.A. KWB Turów

ul. Górników Turowa 1

59-916 Bogatynia

Prezes – Robert Cebula

V-ce prezes -  Adam Żuk

V-ce prezes -  Lesław Cegiel

Sekretarz -  Paweł Michalczyk

Skarbnik – Katarzyna Miłoka

Członek - Krystyna Andrzejewska

6.

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 30, 49-100 Niemodlin

Prezes – Henryk Kowalczyk

Sekretarz – Mieczysław Diakowski

Skarbnik -  Janusz Okrzesa

7.

Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych

„BAZALT – Gracze” Sp. z o.o.

 49 – 156 Gracze

Prezes – Władysław Jędrzejowski

Sekretarz  - Kamila Kutyła

Skarbnik – Eugeniusz Szamszur

8.

Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” S.A.

w Wilkowie , skr. poczt. 34,

59-500 Złotoryja

Prezes – Daniel Matusiak

V-ce prezes  - Andrzej Gońciarz

Sekretarz – Tomasz Wetulani

Skarbnik – Józef Kasprzyczak

9.

Regionalne Koło Czarny Bór –Opawa

Adres:  Mineral Polska Sp. z o.o.

 ul. Wesoła 12, 58-379 Czarny Bór

Prezes/Skarbnik  - Waldemar Gut

Sekretarz  - Zenon Król

10.

Kopalnia Piasku „KOTLARNIA”

ul. Dębowa 3,  47-246 Kotlarnia

Prezes – Marek Antoniak

Sekretarz - Aleksander Michoń

Skarbnik – Jan Ochałek

11.

Okręgowy Urząd Górniczy 

ul. Kotlarska 41,

50-151 Wrocław

Prezes – Grzegorz Wowczuk

V-ce prezes - Kamil Długosz

Sekr./Skarbnik – Władysław Mika

12.

Koło Seniorów

Prezes – Leszek Kloch

V-ce prezes /skarb. - Ryszard Kurlej

Sekretarz -  Edward Mamczur