Rada, Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału SITG we Wrocławiu.

  

Lp.

Imię i nazwisko

Koło

Zarząd Oddziału

1

Marek Sikora

ZO SITG – prezes

2

Mariola Stefanicka

Wiceprezes

3

Dariusz Woźniak

Wiceprezes

4

Jan Kłębek

Skarbnik

5

Ryszard Tarnowski

Sekretarz

6

Wanda Nowak

Z-ca skarbnika

Członkowie Rady Oddziału

7

Urszula Kaźmierczak

PWr - prezes

8

Tomasz Wojtaszek

Grodzkie - prezes

9

Grażyna Gruszecka

Poltegor-Projekt - prezes

10

Grażyna Ślusarczyk

Poltegor-Instytut - prezes

11

Leszek Kloch

K. Seniorów - prezes

12

Roman Mazur

PGiEK KWB Turów - prezes

13

Henryk Kowalczyk

KOSD Niemodlin - prezes

14

Władysław Jędrzejowski

KSS Gracze - prezes

15

Daniel Matusiak

Bazalt Wilków - prezes

16

Waldemar Gut

Czarny Bór - prezes

17

Marek Antoniak

Kotlarnia - prezes

18

Grzegorz Wowczuk

OUG - prezes

19

Monika Hardygóra

PWr

20

Jacek Gromada

Grodzkie

21

Grzegorz Górski

Poltegor-Projekt sp. z o.o.

22

Tomasz Zawadzki

KOSD Niemodlin

23

Andrzej Miśta

KSS Gracze

24

Andrzej Gonciarz

Bazalt Wilków

Komisja Rewizyjna

1

Wiesław Frankiewicz

Przewodniczący

2

Andrzej Pomorski

Członek

3

Grażyna Górska

Członek

 

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału SITG we Wrocławiu w dniu 24.05.2019 r 

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału SITG we Wrocławiu w dniu 24.05.2019 r.

 

 

Koła Zakładowe: Kadencja 2019 - 2023

          Lp.

                                                                                   Koło  i adres

                                                                                Osoby i pełnione obowiązki

1.

Politechnika Wrocławska – Wydział

Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii ;

ul. Na Grobli 15,   50-421 Wrocław

Prezes       - Urszula Kaźmierczak

Sekretarz  - Żaklina Konopacka

Skarbnik  - Justyna Woźniak

2.

Wrocławskie Koło Grodzkie  -

ul. Powstańców Śl.5,   53-332 Wrocław

Prezes      - Tomasz Wojtaszek

V-ce prezes – Manfred Weiss

Sekretarz  - Grzegorz Rajczakowski

Skarbnik – Krzysztof Szczudło

3.

Poltegor – Projekt sp. z o.o.

 ul. Wyścigowa 56f,  53-012 Wrocław

Prezes – Grażyna Gruszecka

V-ce prezes – Ryszard Tarnowski

Sekretarz  - Andrzej Zawisza

Skarbnik – Grzegorz Górski

4.

Poltegor – Instytut, Instytut Górnictwa

Odkrywkowego

ul. Parkowa 25 , 51-616 Wrocław

Prezes – Grażyna Ślusarczyk

Sekretarz – Andrzej Pomorski

Skarbnik – Adam Bajcar

5.

PGE GiEK S.A. KWB Turów

ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia

Prezes – Roman Mazur

V-ce prezes Adam Żuk

Sekretarz Lesław Cegiel

Skarbnik – Krystyna Andrzejewska

Członek - Andrzej Bąk

6.

Kopalnie Odkrywkowe Surowców

Drogowych S.A.

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 30,

49-100 Niemodlin

Prezes – Henryk Kowalczyk

Sekretarz – Mieczysław Diakowski

Skarbnik -  Janusz Okrzesa

7.

Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych

„BAZALT – Gracze” Sp. z o.o.  49 – 156 Gracze

Prezes – Władysław Jędrzejowski

Sekretarz  - Kamila Kutyła

Skarbnik – Eugeniusz Szamszur

8.

Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne

„BAZALT” S.A.

w Wilkowie , skr.poczt. 34, 59-500  Złotoryja

Prezes – Daniel Matusiak

V-ce prezes  - Sławomir Tkaczyszyn

Sekretarz – Józef Kasprzyczak

Skarbnik – Wojciech Kubera

9.

Regionalne Koło Czarny Bór –Opawa

Adres:  Mineral Polska Sp. z o.o.

 ul. Wesoła 12,  58-379 Czarny Bór

Prezes  - Waldemar Gut

Sekretarz  - Mariusz Dybiec

Skarbnik – Zenon Król

10.

Kopalnia Piasku „KOTLARNIA”

ul. Dębowa 3,  47-246 Kotlarnia

Prezes – Marek Antoniak

Sekr./Skarbnik – Aleksander Michoń

11.

Okręgowy Urząd Górniczy  ul. Kotlarska 41, 

50-151 Wrocław

Prezes – Grzegorz Wowczuk

V-ce prezes - Kamil Długosz

Sekr./Skarbnik – Dariusz Czarnecki

12.

Koło Seniorów

Prezes – Leszek Kloch

V-ce prezes /skarb. - Ryszard Kurlej

Sekretarz -  Edward Mamczur