Adres biura: 

SITG Oddział we Wrocławiu
ul. J.Piłsudskiego 74 
50-020 Wrocław

Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-14.00
obsługa biura - Jadwiga Stępień
tel.   71/ 344 85 91
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prezes - Marek Sikora 
Wiceprezes - Mariola Stefanicka 
Wiceprezes - Dariusz Woźniak
Sekretarz - Ryszard Tarnowski
Skarbnik - Jan Kłębek
Z-ca skarbnika - Wanda Nowak
 

 
NIP 634-013-75-57

Konto: PKO BP S.A. IV O/Wrocław
60 1020 5242 0000 2702 0152 2911