Polityka prywatności SITG Oddział we Wrocławiu

dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych osobowych członków stowarzyszenia
i uczestników wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie

 

Podstawa prawna:  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział we Wrocławiu (SITG Wrocław) jest organizacją skupiającą członków stowarzyszenia oraz jest organizatorem zjazdów, konferencji, szkoleń, spotkań branżowych oraz podobnych wydarzeń. Kiedy zdecydujesz się na członkostwo w stowarzyszeniu lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu niezbędne nam będą Twoje dane osobowe. Ich zakres obejmuje imię i nazwisko, PESEL, Data i miejsce urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer polisy ubezpieczeniowej.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika o tym, kiedy i w jaki sposób SITG Wrocław może przetwarzać dane osobowe dotyczące Ciebie jako członka lub uczestnika wydarzenia i do czego są one wykorzystywane. Niniejszy regulamin zawiera także informacje o prawach osoby, której dane dotyczą.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa z siedzibą w Katowicach przy ulicy Powstańców 25, 40-039 Katowice. www.sitg.pl. W zakresie spraw dotyczących SITG Wrocław, Administrator powierza opiekę nad danymi osobowymi członków klientów oraz kontrahentów w zakresie wykonywanych czynności zgodnie z statutem oddziału.

W celu pozyskania informacji w zakresie Twoich danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania, prosimy o kontakt pod adresem email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Udostępnianie danych osobowych nie dotyczących Ciebie

Udostępnienie nam cudzych danych osobowych jest dopuszczalne tylko jeśli posiadamy na to Twoją zgodę. Ty sam również uzyskując cudze dane powinieneś zastosować rozsądne środki w celu poinformowania tych osób o zasadach określonych w tej polityce.

Cele, dla których SITG Wrocław gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe

SITG Wrocław gromadzi dane osobowe członków stowarzyszenia oraz uczestników wydarzeń, które organizuje, lub których jest współorganizatorem - w celu przekazania komunikatów informacyjnych i prezentacji oferty takich wydarzeń, również gdy w organizację wydarzenia są zaangażowane inne podmioty i sponsorzy.

SITG Wrocław przechowuje i wykorzystuje dane osobowe w następującym celu:

-      dla udzielenia pomocy organizacyjnej, świadczenia usług informacyjnych, pobytowych
i cateringowych

-      by utrzymywać kontakt z osobami, których dane dotyczą i odpowiadać na pytania przez nie wysłane;

-      w celu informowania Cię o statusie związanym z interesującym Cię wydarzeniem;

-      dostarczenie informacji o innych usługach towarzyszących, którymi administrator i podmioty z nim powiązane czy współpracujące mogą Cię zainteresować;

-      przekazanie Twych danych partnerom oraz kontrahentom, w celu zapewnienia Ci odpowiedniej pomocy i obsługi wyłącznie w związku z interesującym Cię wydarzeniem (np. listy hotelowe, wydruk list z uczestnikami wydarzenia i wydruk identyfikatorów).

 

Jeśli wydarzenie, w którym uczestniczysz lub zamierzasz wziąć udział znajduje się poza Unią Europejską, a konieczne będzie dostarczenie danych, zrobimy co w naszej mocy aby odbyło się to na podstawie odpowiednich instrumentów prawnych gwarantujących że Państwa dane osobowe będą chronione nie gorzej niż na obszarze UE. Nie dostarczenie niezbędnych nam dla powyższych celów danych osobowych może powodować, że nie będziemy mogli wykonać powyżej opisanych czynności oraz nie będzie możliwe osiągniecie celów takich jak choćby skontaktowanie się z Tobą poprzez unikalny adres e-mail.

SITG Wrocław nie ujawnia danych osobowych stronom trzecim w żadnym innym celu niż tu przedstawione a w szczególności dla umożliwienia im przesłania niezamówionych materiałów marketingowych. Możemy jednak wykorzystywać i udostępniać dane nie ujawniające tożsamości - pseudonimowane, zmienione lub informacje zagregowane - do celów badawczych, sprawozdawczych czy statystycznych. 

W przypadku gdy zorganizowanie wydarzenia będzie wymagało konieczności przetworzenia danych osobowych innych niż wskazane, okoliczność będzie poprzedzona stosowną klauzulą.

Strony internetowe zarządzane przez SITG Wrocław i prywatność

Pliki "cookies" (tj. pliki tekstowe umieszczane na komputerze podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej) są przetwarzane na stronach internetowych SITG Wrocław. Większość przeglądarek internetowych rozpoznaje takie przetwarzanie i pozwala odmówić lub zaakceptować dzielenie się tymi plikami.

Pliki „cookies” są używane przede wszystkim w celu podniesienia komfortu korzystania z Internetu, jednakże nie przechowują danych osobowych odwiedzających. Nie używamy plików w celu identyfikacji osób korzystających z naszych witryn. Wykorzystywane pliki weryfikują jedynie informacje o posiadanej przeglądarce internetowej w celu zapewnienia zgodności wyświetlanych treści.

Linki do stron internetowych podmiotów i osób trzecich

Nasze systemy informatyczne i strony internetowe mogą czasami zawierać linki do witryn internetowych stron trzecich. Te inne strony internetowe nie podlegają naszej polityce prywatności i procedurom. Zdecydowanie zachęcamy do ostrożnego przejrzenia takich witryn, aby zapoznać się z polityką prywatności tych podmiotów. SITG Wrocław nie praktykuje ogólnego popierania, zatwierdzania ani certyfikacji niczyich usług ani też nie poleca usług lub produktów oferowanych na stronach internetowych osób trzecich.

Jak możesz skorzystać ze swoich praw związanych z Twoimi danymi osobowymi

Możesz poprosić o dostęp do swoich danych osobowych. Wszelkie prośby tego rodzaju oraz wnioski o informacje o przetwarzaniu należy składać na piśmie na adres siedziby SITG Wrocław. Przekażemy Ci wówczas stosowne informacje dotyczące Twoich danych, które posiadamy zgodnie z RODO.

Zgodnie z nim prawo do bycia zapomnianym jest dostępne dla każdej osoby czyjej dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania jakie odbywa się do chwili wycofania zgody. Usunięcie danych następuje w ciągu dwóch tygodni i w takim przypadku jest nieodwracalne.

 

 

Utrzymywanie aktualności Twoich danych

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek dane osobowe dotyczące Ciebie są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd - możesz zwrócić się do administratora o korektę. Administrator będzie się starać w najkrótszym możliwym terminie zastosować się do Twojego wniosku.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W naszym kraju jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 869.

Przechowywanie i bezpieczeństwo

SITG Wrocław przetwarza dane osobowe w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej a także stosuje procedury dotyczące wykonywania kopii zapasowych. SITG Wrocław stosuje niezbędne środki i instrumenty w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym użyciem, dostępem, ujawnieniem i zmianą. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez osoby upoważnione przez administratora.

SITG Wrocław nie obsługuje płatności kartami kredytowymi i debetowymi klienta związanymi z organizacją wydarzeń Stowarzyszenia.

SITG Wrocław nie ujawni danych osobowych stronom trzecim w jakimkolwiek innym celu niż podstawowy cel zbierania informacji, chyba że:   

-      osoba której dane dotyczą wyrazi zgodę na takie wykorzystanie lub ujawnienie informacji;

-      istnieją uzasadnione przesłanki pozwalające administratorowi udostępnić dane osobowe  (w innych celach niż cel pierwotny) w zakresie działań związanych z ochroną żywotnych interesów takiej osoby, realizacją celu publicznego lub w razie niezbędności dla realizacji uprawnionych  interesów administratora czy egzekwowaniem prawa.

Prawo właściwe

SITG Wrocław działa zgodnie z RODO dla ochrony osób, których dane są przetwarzane w związku z działalnością administratora lub ze świadczeniem im usług na obszarze UE.

W razie otrzymania od nas niezamówionej wiadomości (jeśli nie życzysz sobie otrzymywania od nas dalszych wiadomości tego typu) lub gdy chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem, poinformuj nas o tym e-mailowo lub telefonicznie:

-      adres e-mail:       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-      telefon:                71 344 85 91

Skargi i zastrzeżenia związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane również do administratora danych. SITG Wrocław zastrzega sobie prawo wystąpienia o reklamację na piśmie i prawo weryfikacji tożsamości osoby wnoszącej o określone uprawnienia co do przetwarzania danych.

 

 

 

Prezes ZO SITG Wrocław
Marek Sikora                                                                                    Wrocław, 21.11.2018